HIST_Krimkriget_MV_MHaverinen.jpg

Krimkriget stärkte lojaliteten mot kejsardömet i folkets breda lager. Bilden ovan återger den lilla träffningen vid Vitsand 20/5 1854, då de brittiska ångfregatterna Hecla och Arrogant under forcerad spaning trängde fram till Ekenäs. Händelsen gav Zachris Topelius anledning att skriva indignationsdikten Den första blodsdroppen, som i sin ryssvänlighet och västmaktsfientlighet framkallade protester bland liberala studenter. Foto övre och nedre: Museiverket, M. Haverinen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krig, Krimkriget, illustration
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 29.04.2011
Uppdaterat 08.06.2023