Helsingfors_svenskspakiga.jpg

Helsingfors svenskspråkiga befolkning

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenska, statistik (data), svenskspråkiga, språk, Helsingfors-identitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 30.09.2010
Uppdaterat 08.06.2023