Zilliacus, Kurt Tillbaka

Zilliacus, Kurt Bertel (f. 21/7 1927 Åbo, d. 30/4 2008 Vanda), språkforskare, fil.lic. 1965. Zilliacus var ortnamnsforskare med skärgården som specialområde. Han var 1954-66 dialektologisk arkivarie och 1966-76 namnarkivarie vid Svenska litteratursällskapet samt 1977-92 den förste chefen för byrån för svenska språket vid Forskningscentralen för de inhemska språken. I monografin Ortnamnen i Houtskär (1966) är kust- och skärgårdsnamn det centrala temat, senare utvidgat i översiktsarbetet Skärgårdsnamn (1989) samt i ett flertal artiklar och redigerade arbeten. En systematisk analys av ortnamn i större skala blev möjlig, sedan Zilliacus i mitten av 1960-talet omorganiserat insamlandet och arkiveringen av namn samt skapat en syntaktisk-semantisk analysmodell. Sin erfarenhet av ortnamnsforskningen, dess mål och metoder, sammanfattade han i Forska i namn (2002). Zilliacus började sin bana som dialektolog och återvände till dialekterna med boken Åboländska (1992). (Marianne Blomqvist)

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skärgårdar, språkforskning, ortnamn, dialekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 18.01.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 23.11.2016 av Lasse Sundman