Zilliacus, Henrik Tillbaka



Zilliacus, Henrik Johan Wilhelm (f. 18/6 1857 Hfrs, d. där 10/7 1919), läkare, med.o.kir.dr 1907, kusin till Emil Zilliacus. Han blev 1907 docent i öron-, näs- och strupsjukdomar vid Helsingfors universitet och var en banbrytare, både praktiskt och teoretiskt, på detta område inom medicinen i Finland. Zilliacus bedrev en omfattande privatpraktik och tillhörde grundarna av Eira sjukhus samt var dess föreståndare till 1917. Under de s.k. ofärdsåren kring sekelskiftet 1900 var han en av det passiva motståndets ledande gestalter och handhade de finansiella ärendena i Kagalens styrelse. Senare gav han även jägarrörelsen sitt aktiva stöd.

Zilliacus, Henrik (1908-1992)





Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 28.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 26.05.2016 av Johan Lindberg