Ypyä Ragnar Tillbaka

Ypyä (tid. Andersson), Ragnar Amandus (född 20/5 1900 Helsingfors, död 5/10 1980 Stockholm), arkitekt. Under studietiden praktiserade han 1924-25 på Alvar Aaltos byrå och arbetade från 1926 vid försvarsministeriet, där han även tjänstgjorde som lärare vid Pionjärskolan. Under denna tid ritade han kasern- och bostadsbyggnader i bl.a. Villmanstrand och på Russarö samt flygplanshallar i Kauhava och Suur-Merijoki. Tillsammans med hustrun Martta Martikainen-Ypyä. grundade Ypyä en gemensam byrå 1936; detta år utsågs han till stadsarkitekt i Viborg, där han verkade till 1940 och ritade handels- och sjöfartsläroverket (1936), ett begravningskapell (1939) och ett flertal andra byggnader.

Efter krigsåren övergick Ypyä till makarnas privatpraktik. Bland deras arbeten märks hotellet Pielishovi (1939) i Joensuu, Säteri Oy:s fabriker i Valkeakoski (1941-44), en silobyggnad och brödfabrik för Helsingin mylly ja kauppa Oy (1941, tillbyggnad 1952), Hesperia sjukhus samt sköterskebostäder vid Stengårds sjukhus (1955) i Hfrs samt Starckjohanns affärshus i Lahtis (1950). Ypyä skördade även internationella framgångar och planerade 1947-48 två sjukhus i USA och Venezuela (tills. m. Hakon Ahlberg på dennes byrå i Stockholm) samt segrade i tävlingen om Glostrups centralsjukhus; innehade därefter en byrå i Köpenhamn 1952-60. Därtill ritade paret, efter segrar i arkitekttävlingar, bostadsområden i bl.a. Jönköping, Västerås, Västertorp och Arvik. Deras sista stora arbete blev Åbo universitetscentralsjukhus (1968). Ypyä erhöll professors titel 1971. (Patrick Eriksson)

YpyaeRagnarYpyä, Ragnar. Byggnaden Teräskulma ("Stålhörnet") i Joensuu, som inrymde hotellet Pielishovi (numera Hotell Karelia), betraktas som Y:s genombrottsverk, tillkommet 1939 i samarbete med hustrun Martta Martikainen-Ypyä. Femvåningshuset i funktionalistisk stil var den första stenbyggnaden i Joensuu och hade även stadens första hiss. Foto: Finlands arkitekturmuseum.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 18.11.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 10.05.2016 av Johan Lindberg