Wrede, Karl August Tillbaka

Wrede, Karl August (f. 18/9 1859 Anjala, d. 25/5 1943 Hfrs), arkitekt, friherre och väckelseledare. W. utexaminerades 1882 som arkitekt vid Dresdens polytekniska institut och var 1883-87 och 1893-1918 anställd vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna, till en början vid Viborgs länsbyggnadskontor och därefter vid Nylands i Hfrs. Han gjorde ritningarna till flera ståtliga nyrenässansbyggnader i det centrala Hfrs, av vilka en del dessvärre revs under 1960-t. W. betraktades på sin tid som en av landets ledande arkitekter; hans mest kända verk är de två byggnaderna vid Mikaelsgatans, N. Esplanadens och Alexandersgatans hörn (uppf. i två skeden 1888 o. 1892), som fortfarande går under namnet Wredeska huset eller passagen. Också den Sinebrychoffska villan (1887) på Björnholmen i Esbo är ritad av honom, liksom även det för industrimannen Peter von Nottbeck 1898 uppförda palatset Milavida (sederm. Näsilinna) i Tfrs som inrymmer landskapsmuseet.

W. genomgick 1894 en religiös kris och engagerade sig därefter i det kristliga arbetet, särskilt missionsverksamheten, som predikant och författare av religiösa skrifter. Han ritade Finska missionssällskapets kyrka och hus (1900) och stadsmissionens kyrka Betania (1904) samt därtill flera högreståndsvillor och Åbo stadsbibliotek (1903), ett av hans främsta arbeten. Han utgav släktminnen, Vid Kymmene älv (1933) och Minnen från mitt arbete för Herren (1940). (H. Gulin, K.A.W., 1948) (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare, arkitekter, predikanter, friherrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 26.05.2016 av Johan Lindberg