Wolf-Knuts, Ulrika Tillbaka

Wolf-Knuts, Gisela Ulrika Christina (f. 6/12 1947 Åbo), folklorist, fil.dr 1991, dotter till Werner Wolf. Hon var 1972-76 verksam inom Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning och tillträdde 1985 som lektor i folkloristik vid Åbo Akademi; innehar sedan 2003 en professur i folkloristik där. 2003-05 var hon dekanus för humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi och är sedan 2006 första prorektor.

Wolf-Knuts disputerade 1991 med avhandlingen Människan och djävulen. Hon verkade 1993-2002 som huvudredaktör för den internationella tidskriften Arv. Nordic yearbook of folklore och var 1990-95 styrelseordförande för Nordiska institutet för folkdiktning (NIF) samt 1998-2001 projektkoordinator för Nordiskt nätverk för folkloristik (NNF). Hennes forskning har behandlat folktro, nostalgi, emigranters berättande samt ämnets historia. Hon har gett ut boken Ett bättre liv (2000) och medverkat med artiklar i antologier och vetenskapliga tidskrifter. (Lena Marander- Eklund)

WolfKnutsUlrika

Wolf-Knuts, Ulrika. Tilldelades 2006 Arturpriset för sitt engagerande arbete i främjandet av folkloristisk forskning, utbildning och folkloristiskt samarbete. Priset som är uppkallat efter Artur Hazelius utdelas av Föreningen Nordiska museets och Skansens vänner. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
Ämnesord
folklorister, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 11.10.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi