Woivalin, Folke Tillbaka

Woivalin, Folke Edvin Ossian (f. 14/4 1928 Finström), bonde och politiker, agrolog 1947. W. var jordbrukare på fädernegården i Ämnäs 1951-84. Han har under decennier varit en av Ålands främsta och populäraste beslutsfattare. Han var medlem av Ålands landsting 1964-78, vice talman 1971-72 och talman 1972-78. Han innehade posten som lantråd, Ålands "regeringschef" 1979-88. W. gjorde en stor insats som brobyggare, både internt och när det gällde att representera Åland utåt, inte minst inom Nordiska rådets ram. Han har även varit aktiv inom näringslivet, bl.a. som ordförande i Ålandsbankens förvaltningsråd 1977-97. (Folke om Folke, red. B. Mattsson-Eklund, 1998) (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), bönder
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 23.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi