Wirilander, Juhani Tillbaka

Wirilander, Heikki Juhani (f. 30/11 1935 S:t Michel), jurist, jur.dr 1979. W. var 1983-90 professor i civilrätt vid Helsingfors universitet och 1990-2000 ledamot av Högsta domstolen. Han har i sin forskning uppehållit sig kring bruks- och bestämmanderättsfrågor inom sakrätten, särskilt gällande fastigheter; bland arbeten märks de digra verken Käyttöoikeudesta kiinteistöön silmällä pitäen (1980) och Maanvuokraoikeus vuoden 1966 maanvuokralain ja siihen liittyvään lainsäädännön mukaan (1981). Han har ställt sin expertis till förfogande bl.a. för att utvärdera samernas rätt till mark i Lappland.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, jurister, civilrätt
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Rättsväsen
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.02.2017 av Lasse Sundman