Wiik Kalevi Tillbaka

Wiik, Kaino Kalevi (f. 2/8 1932 Åbo), språkforskare, fil.dr 1965, professor i fonetik vid Åbo universitet 1968-97, tf. professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet 1966-68. W:s doktorsavhandling Finnish and English vowels var en experimentalfonetisk och systembaserad jämförelse av finskans och engelskans vokaler, som också hade pedagogiska tillämpningar. Den var ett av de första bidragen till tillämpad språkvetenskap i Finland. Sedermera har W. blivit mest känd för sina teorier om finska språkets ursprung och finnarnas rötter, bl.a. i böckerna Eurooppalaisten juuret (2002) och Suomalaisten juuret (2004).

W. gör gällande att urformer av finskbesläktade språk skulle ha talats efter istidens slut längs med den vikande isranden betydligt tidigare (kanske 7000-8000 f.Kr.) och längre västerut (också på nuvarande finländsk botten) än språkforskare traditionellt antagit. De tidigare fennougrierna skulle ha kommit från en istida "refug" på nuvarande ukrainsk botten och rört sig norrut därifrån när det blev varmare. Dessa urfennougrier skulle också ha påverkat uppkomsten av de germanska, slaviska och baltiska språken genom att själva byta sitt modersmål till dessa språks urformer. W:s teorier har vunnit ett visst stöd bland arkeologer och genetiker, men en stor majoritet av språkforskarna betraktar dem som lingvistiskt sett spekulativa. (Fred Karlsson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), genetik, genetik, medicinsk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter