Widholm, Olof Tillbaka

Widholm, Olof Eric Bernhard (f. 30/6 1923 Hfrs, d. 25/9 2001 Esbo), läkare, med.o.kir.dr 1953. W., som var specialist i obstetrik och gynekologi samt i bakteriologi, verkade 1963-75 som biträdande överläkare vid kvinnokliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus och 1975-87 som överläkare. 1958 utnämndes han till docent i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet, 1969-74 verkade han som biträdande professor och 1975-87 som ordinarie professor. W:s omfattande vetenskapliga produktion gällde främst infektionernas betydelse inom obstetrik och gynekologi, endokrinologiska undersökningar i puberteten, fosterljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar samt cancer. Han var känd som en pionjär för ungdomsgynekologin i landet och grundade 1968 tonårspolikliniken vid Samfundet Folkhälsan.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter