Wegelius, Edward Tillbaka

Wegelius, Edward Albert (f. 30/1 1903 Moskva, d. 6/5 1993 Hfrs), flygingenjör, tekn.dr 1944. W. fick sin utbildning vid den prestigefyllda flygtekniska högskolan Ã?cole nationale supérieure de l'aéronautique i Paris. Han var 1929-40 direktör för provanstalten vid Statens flygmaskinsfabrik och 1940-45 chefkonstruktör vid fabriken, vilket dock huvudsakligen var en administrativ befattning; han deltog aktivt i utvecklandet av jaktplanet Myrsky, som dock inte blev någon framgång. W. utvecklade en egen träteknologi för tillverkning av bl.a. propellrar, vilket var av stor betydelse för flygvapnets stridsduglighet under fortsättningskriget. Han var 1945-47 direktör för metalltekniska laboratoriet vid Statens tekniska forskningsanstalt, 1948-68 överdirektör med professors titel samt 1968-70 generaldirektör för anstalten. (Finlandssvenska tekniker V, 2005)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ingenjörer (yrken), flygteknik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Flygtrafik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman