Wasastjerna, Osvald Tillbaka

Wasastjerna, Selim Osvald (f. 11/1 1831 Malax, d. 7/7 1917 Hfrs), läkare och donator, med.o.kir.dr 1860, bror till Evert W. Han blev 1865 docent i praktisk medicin och skötte professuren i invärtes medicin i Hfrs under långa perioder från 1867 till 1876, då han erhöll professors titel och övergick till att arbeta som mycket anlitad privatpraktiker. Som läkare och lärare var W. mycket uppskattad, och flera av hans vetenskapliga rön har haft bestående värde, bl.a. beskrev han 1874 som den förste det typiska biljudet vid den medfödda hjärtsjukdomen öppen ductus Botalli (fyndet tillskrivs i allmänhet G.A. Gibson) och var en pionjär även vid utvecklandet av en kirurgisk metod att avlägsna var (empyem) ur lungsäcken, ett ingrepp som sedermera blev J.W. Runebergs specialitet. 1864 rapporterade han ett fall av pellagra. Donerade medel för främjandet av landets svenskspråkiga kultur. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter