Wasastjerna, Jarl Tillbaka

Wasastjerna, Jarl Axel (f. 18/11 1896 Hfrs, d. där 15/10 1972), fysiker och industriman, fil.dr 1922. W. var professor i tillämpad fysik vid Helsingfors universitet 1925-46 med avbrott för åren 1940-43, då han tjänstgjorde som finländskt sändebud i Stockholm. Han var 1948-54 vd för De förenade yllefabrikerna och från 1944 styrelseordförande i Oy Tampella Ab.

W. var en produktiv forskare inom såväl den teoretiska som den experimentella fysiken; han gjorde särskilt på atomfysikens område en del rön rörande materiens struktur (redovisade bl.a. i verket On the Radii of Ions, 1923). Hans stora undersökning av röntgenstrålningens natur, Über die Natur der Röntgenstrahlung (1928-30), gav belägg för att strålningens emission och absorption sker kvantummässigt. Se även fysik. Tekn.dr h.c. 1949.

WasastjernaJarlWasastjerna, Jarl. Hade uppenbarligen andel i att den svenske ministern i Hfrs, Ivan Westman hemkallades sommaren 1942. Foto: Museiverket.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fysiker, företagsgrundare, företagsledare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 27.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 27.07.2009 av Sigbritt Backman