Wasastjerna, Georg Tillbaka

Wasastjerna, Georg Axel (f. 23/4 1865 Tavastehus, d. 1/12 1915 Hfrs), arkitekt. W. var en av huvudstadens mest framträdande nyrenässansarkitekter och samarbetade i flera projekt, bl.a. brandkårshuset och det numera rivna Norrménska palatset, med Theodor Höijer. Från 1897 fram till sin död innehade han gemensam byrå med kollegan Verner Polón och ritade tillsammans med denne ett flertal byggnader i centrala Hfrs, bl.a. Kronbergsgatan 3 och Köpmansgatan 9-11 på Skatudden samt byggnaderna vid Lönnrotsgatan 7 och Kalevagatan 7 och 16. W. var från 1894 även anställd vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna och ritade där bl.a. överstyrelsens och lantmäteristyrelsens hus vid Fredsgatan 4 i Kronohagen (1914). (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 21.04.2016 av Johan Lindberg