Wartholm Tillbaka

Wartholm, borg i Nyland, stödjepunkt för Albrekt av Mecklenburgs anhängare under unionsstriderna i slutet av 1300-t. Sedan dessa besegrats av drottning Margareta och Erik av Pommern gav de senare 1396 order om att de borgar som uppförts under Mecklenburgs tid skulle rivas, vilket uppenbarligen även drabbade W. Borgen omtalas i ett avtal från 1395 mellan Knut Bosson och Jakob Abrahamsson, där den senare till Bo Jonsson (Grips) arvingar överlåter alla borgar och fögderier som han har förfogat över, främst Åbo slott och Kastelholm samt bl.a. "W., det nya slott, som ligger i Nyland". Exakt var borgen låg framkommer inte av de ytterst knappa källorna, platser som har utpekats är Junkarsborg i Karis (Juhani Rinne 1907), Högholmen i Hitis (Johan Nikula 1987), Borgbacken i Borgå (Carl Jacob Gardberg 1996) och Sibbesborg eller Husholmen i Sibbo (Christian Lovén 1996). Ett brev i Revals stadsarkiv är daterat där och skrivet mellan 1396 och 1398, vilket innebär att W. åtminstone en tid var en etablerad borg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenska tiden, slott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.02.2017 av Lasse Sundman