Waenerberg, Annika Tillbaka

Waenerberg, Leeni Annika (f. 14/11 1952 Gamlakarleby), konsthistoriker, fil.dr 1992. W., som var elev till Sixten Ringbom vid Åbo Akademi, fortsatte på dennes internationella linje med den även utomlands uppmärksammade doktorsavhandlingen Urpflanze und Ornament (1992). Hon var 1976-79 forskningsassistent vid Åbo stads historiska museum och 1980-92 museiamanuens vid Joensuu konstmuseum, som hon förestod 1992-99; professor i konsthistoria vid Jyväskylä universitet sedan 1999. Bland hennes senare arbeten märks Parviaisen matkassa - Med penseln i bagaget: Oscar Parviainen 1880-1938 (1996).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), konsthistoriker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter