von Törne, (P.O.) Tillbaka

von Törne, Per Olof (P.O.) (f. 6/2 1882 Viborg, d. 23/10 1940 Åbo), historiker, fil.dr 1907, bror till Bengt von Törne. Han var 1911-19 docent i allmän historia vid Helsingfors universitet och kallades 1918 till professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. von Törne ägnade sig till en början åt forskning som gällde den påvliga politiken under 1500-t. och behandlade förbindelserna mellan påvestolen och Finland, varvid han långa tider studerade arkivmaterial främst i Rom. Under denna period publicerade han undersökningar såsom Ptoleìmeìe Gallio: Cardinal de Côme (1907) och Om Finlands skattskyldighet till påfvedömet under medeltiden (1911) samt Don Juan d'Autriche et les projets de conquête de l'Angleterre (1915).

Efter professorsutnämningen övergick von Törne även till forskning i Finlands nyare historia. Bland hans skrifter märks det stora verket Finlands riddarhus 1818-1918 (2 bd, 1926-35). Postumt utkom Finland under etthundratrettio år (1943). von Törne var grundare av och 1916-24 redaktör för Historisk Tidskrift för Finland. (Historiens studium vid Åbo Akademi, red. M. Engman, 1991)vonTornePO.jpgvon Törne, P.O. Grundade Historisk Tidskrift och var dess redaktör 1916-24. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 14.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 14.12.2009 av Sigbritt Backman