von Schantz, Johan Eberhard Tillbaka

von Schantz, Johan Eberhard (f. 29/10 1802 Björneborg, d. 3/1 1880 Pburg), militär, amiral (1866). S. gick 1821 in vid ryska flottan, deltog 1834 som fartygsbefälhavare i en världsomsegling, under vilken en ögrupp i Stilla havet döptes efter honom, och verkade därefter som skeppskonstruktör fram till Krimkriget. Han befordrades 1855 till viceamiral och blev befälhavare för flottans l:a eskader samt 1860 äldste flaggkommendör vid Östersjöeskadern och 1863 till medlem av amiralitetskollegiet. Utgav bl.a. memoarer, Mina första steg på sjömannabanan (1870) och Mina första steg på örlogsmannabanan (1871).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, amiraler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi