von Martens, Arvid Tillbaka

von Martens, Arvid Hugo Julius (f. 22/2 1903 Hfrs, d. där 28/6 1993), frälsningsofficer. M. genomgick 1929-30 Frälsningsarméns kadettskola och studerade därefter bl.a. i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Han arbetade 1930-37 inom Frälsningsarmén och 1944-70 som nattmissionär vid Helsingfors evangelisk-lutherska församlingars diakonicentral. M. grundade 1950 den filantropiska föreningen De nödställdas vänner och ledde den fram till 1972. Han blev känd genom sitt engagemang och arbete till förmån bl.a. för de bostadslösa alkoholisterna i huvudstaden. Han hade även flera förtroendeuppdrag, bl.a. var han 1954-72 färgstark ledamot av stadsfullmäktige i Hfrs. M. skrev nio böcker, bl.a. memoarböckerna Herren hjälper (1965), Herren leder (1966) och Herrens arm (1972) samt andaktsböcker. I Nya Pressen medarbetade han under pseudonymen Andreas. (O.S. Melin, Nattmissionären: Glimtar ur A. v. M:s liv, 1992; K. Rönneikkö, När tro och handling möts: en undersökning om A. v. M:s liv och verksamhet, 2009)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
välgörenhet, Frälsningsarmens officerare, fullmäktige
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Sociala frågor
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.04.2017 av Lasse Sundman