von Haartman, Fridolf Rafael Tillbaka

von Haartman, Fridolf Rafael (f. 20/12 1839 Hfrs, d. 1/3 1902 Pburg), affärsman, son till Carl Daniel von H. Han var först officer och bl.a. adjutant hos generalguvernören över Finland. Efter majors avsked var H. tullföreståndare i Petersburg och 1879-87 anställd vid kejsarens finska kansli. Han grundade 1873 ett transportföretag som trafikerade Nevan med ångslupar. Från 1876 rullade hans sovvagnar på rutten Hfrs-Petersburg. Ångbåtsbolaget utvecklades snabbt och hade 1897 76 slupar. H. idkade dessutom elektrisk spårvagnsdrift och belysningsverksamhet i Nisjnij-Novgorod och Sevastopol. Han hade egen mekanisk verkstad och sysselsatte slutligen omkring 1 000 personer, till stor del finländare. Under den ryska förtrycksperioden försvårades H:s fortsatta verksamhet. Erhöll statsråds titel 1897.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), affärsmän, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi