von Bonsdorff, Hjalmar Tillbakavon Bonsdorff, Hjalmar (1858-1932)

von Bonsdorff, Hjalmar (f. 26/11 1869 Hfrs, d. där 5/4 1945), sjömilitär. von Bonsdorff tjänstgjorde 1891-98 vid ryska flottan, därefter i finska lotsverket, och återinträdde i marintjänst under rysk-japanska kriget 1904-05 och första världskriget. Under kriget i Finland 1918 var han stabschef för S:t Michels skyddskårsdistrikt och befälhavare på Savolaxfronten samt tjänstgjorde längre fram på våren som militärguvernör och tf. landshövding på Åland med uppgift att undertrycka de separatistiska strävandena i öriket; erhöll generalmajors avsked. von Bonsdorff var 1918-19 chef för amiralstaben och tf. befälhavare för flottan; befordrades sistnämnda år till konteramiral. Han deklarerade sedermera öppet att han var nationalsocialist och antisemit; var bl.a. ordförande för den finlandssvenska nazistorganisationen Samfundet Folkgemenskap 1940-42.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), historia, militärer (roll), sjöstridskrafter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 14.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi