von Bonsdorff, Göran Tillbaka

von Bonsdorff, Göran Edvard (f. 18/3 1918 Hfrs, d. där 18/10 2009), statsvetenskapsman, pol.dr 1950. B. blev 1952 bitr. professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet; var 1968-76 e.o. och 1976-81 ordinarie professor i samma ämne. Som forskare rörde han sig över ett vidsträckt fält och behandlade allt från internationella samarbetsfrågor till finländska partiförhållanden och idéanalys. Bland B:s arbeten märks Självstyrelsetanken i finlandssvensk politik åren 1917-23 (1950), Studier rörande den moderna liberalismen i de nordiska länderna (1954) och Världspolitik i teknikens tidsålder (1961). Han redigerade fredsaktivisten Felix Iversens artiklar som utgavs med titeln Vad är fred? artiklar 1925-1968 (1991) och bar därtill huvudansvaret som författare av Svenska folkpartiets historia: av de fem publicerade volymerna 1956-97 skrev han två på egen hand och två tillsammans med en annan person.

B. engagerade sig efter kriget i fredsrörelsen och Samfundet Finland-Sovjetunionen, där han var ordförande 1961-74. Åren 1979-88 och 1992-93 var han ordförande i Finlands fredsförbund. B. hörde 1972 till dem som av principiella skäl motsatte sig Urho Kekkonens återval till republikens president genom en undantagslag. Han publicerade tre memoarvolymer, Av den blir det ingenting (1986), Sällsynt omilitärisk typ (1988) och Ung man efter kriget (2002).
VonBonsdorffGoeranvon Bonsdorff, Göran. Vid sidan av en lång karriär som akademisk lärare var han en produktiv författare och blev något av en portalfigur för den finländska fredsrörelsen. Foto: Privat samling, M. Lintunen.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), lärare, författare, statsvetare, fredsforskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Johan Lindberg