Villstrand, Nils Erik Tillbaka

Villstrand, Nils Erik (f. 24/5 1952 Purmo), historiker, fil.dr 1992. V. arbetade 1993-96 som chef för Svenska litteratursällskapets arkiv och var 1996-2000 museidirektör vid Österbottens museum. Han utnämndes 2000 till professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Som forskare har V. främst ägnat sig åt tidigmodern tid i det svenska riket, d.v.s. 1500-, 1600- o. 1700-t., och Österbottens historia. Flera av hans studier, bl.a. doktorsavhandlingen Anpassning eller protest. Om utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten på 1600-talet (1992) behandlar den s.k. maktstaten i stormaktstidens Sverige.

VillstrandNilsErik

Villstrand, Nils Erik. Koordinator för projektet Svenskt i Finland -- finskt i Sverige som granskade samexistensen mellan finskt och svenskt i Finland och Sverige. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 29.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 29.07.2009 av Sigbritt Backman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi