Verkkola, Torsti Tillbaka

Verkkola, Torsti Rafael (f. 22/5 1909 Lahtis, d. 11/6 1977 Hfrs), flygplanskonstruktör, dipl.ing. 1935. V. var 1935-45 anställd vid Statens flygmaskinsfabrik, där han konstruerade jaktplanen Myrsky (första flygning 1941) och Pyörremyrsky (1945). Han var 1945-48 professor i maskinbyggnadslära och 1954-72 i explosionsmotorteknik vid Tekniska högskolan, vars rektor han var 1968-70. Åren 1948-53 var V. verksam vid Nordberg manufacturing Co i Milwaukee, Wisconsin, där han var gästprofessor vid universitetet 1946-51.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, flygplan, diplomingenjörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman