Vekaranjärvi Tillbaka

Vekaranjärvi, garnisonsort i Valkeala, belägen i en glest bebyggd trakt drygt 40 km n.o. om Kouvola centrum. Byggnadsarbetena på området, där kaserner, en idrotts- och simhall, soldathem, sjukhus, stab, biograf m.m. uppförts, inleddes 1963 och slutfördes till största delen under förra delen av 1970-t. V. är förläggningsplats för en infanteribrigad (Karelska brigaden) och ett artilleriregemente (Karelens artilleriregemente, fältartilleri). 1994 flyttades pionjärbataljonen i Koria (Elimäki) till V. (J. Kronlund, Från folkresning till institution 1918-1993, 1993)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
garnisoner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi