Vasari, Yrjö Tillbaka

Vasari (t. 1936 Böök) , Toivo Yrjö Kaarle (f. 7/5 1930 Kuopio, d. 5/1 2010 Hfrs), botanist, fil.dr 1964. V. var 1956-57 assistent vid institutionen för propedeutisk botanik och 1959-66 vid institutionen för geologi och paleontologi vid Helsingfors universitet samt 1966-69 forskningsassistent och yngre forskare vid statens naturvetenskapliga kommission. Han var 1969-81 biträdande professor i botanik vid Uleåborgs universitet och 1981-93 svenskspråkig professor i ämnet vid Helsingfors universitet. V. innehade förtroendeuppdrag i akademiska och kyrkliga samfund, bl.a. ordförandeskapet i Professorsförbundets delegation och Professorsförbundet 1985-88. Publicerade inemot 150 kvartärpaleontologiska, paleoekologiska och botaniska arbeten. (Peter Holmberg)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.01.2011 av Johan Lindberg