Varuboden Tillbaka

Varuboden, Andelslaget Varuboden, Kyrkslätt (sedan 1985), tidigare kooperativt företag inom detaljhandeln i Väst- och Mellannyland, gr. 1921, sedan 1927 anslutet till SOK som regionhandelslag. Varuboden övertog på 1920-talet Helsingfors allmänna konsumtionsförenings rörelse (föreningen grundades 1889 och var fram till 1905 huvudstadens enda kooperativa sammanslutning) och fem andra andelslag och bolag i Helsingfors med närmaste omgivning. 1965-84 tillkom handelslagen i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Hangö, Pojo och Sibbo samt Andelsboden Västnyland. 2002 förkastades planerna på ett samgående med andelslagen i Salo och Lojo. Samma år avyttrade V. sina sista butiker i Hfrs.

Andelslaget bedriver i dag markethandel huvudsakligen med livsmedel och andra dagligvaror; butiksnätet omfattar ca 20 Prisma-, S-market- och Saleförsäljningspunkter. Vidare har Varuboden restauranger, järnhandlar och servicestationer samt två hälftenägda bilhandlar (Ekenäs, Salo). Koncernomsättningen, varav största delen markethandel, uppgick 2009 till 156,3 milj. € och antalet anställda till 655. V. fusionerades i månadsskiftet juni-juli 2011 med det Borgåbaserade Osla Handelslag, varefter bägge ingår i det nya Varuboden-Osla Handelslag. (H. Bernhards, Varuboden 1921-45, 1946; W.E. Nordström, Ett halvsekel med Varuboden, 1971; C. Strengell, För nyländska bygder: Andelslaget Varuboden 1921-1996, 1996)
VarubodenVaruboden hade sedan 1985 sitt säte i Kyrkslätt, där man 1999 öppnade hypermarketen Prisma (utvidgad 2005) som var det kooperativa företagets flaggskepp innan det fusionerades med Osla handelslag sommaren 2011. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.


Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lokalhistoria, andelslag (bolag)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Handel
Skapat 30.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Lasse Sundman