Unnérus Carl- Erik Tillbaka

Unnérus (t. 1957 Johansson), Carl- Erik Anders (f. 25/8 1911 Viborg, d. 26/7 1998 Ingå), läkare, med.o.kir.dr 1957, specialist i radiologi och isotopmedicin. U. var 1950-74 överläkare vid Kvinnoklinikens röntgenavdelning, 1955-72 överläkare vid Cancerpolikliniken och samtidigt biträdande överläkare vid sjukhemmet Radium; överläkare vid försäkringsbolaget Nyland 1946-79. 1958 utnämndes han till docent i röntgendiagnostik, sedermera medicinsk radiologi, vid Helsingfors universitet.

U. utvecklade röntgendiagnostiken vid i synnerhet gynekologiska sjukdomar och inom obstetriken och hörde till de första som införde undersökningar med radioaktiva isotoper och var tidigt med om att införa behandling med cytostatika. Han publicerade ett flertal vetenskapliga arbeten rörande bl.a. medicinsk radiologi, strålskydd och cancer. U. bedrev en omfattande privatpraktik på Tölö röntgen som han var med om att grunda 1955. Han innehade ett stort antal förtroendeuppdrag; var bl.a. en av Cancerstiftelsens grundare 1948 och stiftelsens ordförande 1969-72. Erhöll professors titel 1966.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter