Ullava Tillbaka

Ullava, kapellförsamling och f.d. kommun i Mellersta Österbotten 50 km s.o. om Karleby. Då kommunen upphörde var dess areal 162 km2 och invånarantal 1 002 (2008).

U. omfattar karga, lätt kuperade myr- och skogsområden kring den grunda, av ängsmarker omgivna sjön Ullavanjärvi (längd ca 10 km, bredd ca 3 km), som avflyter till Perho å genom Ullavanjoki. Ullavanjärvi är en av Finlands grundaste sjöar, med en yta på 10 km². Mellan 1809 och ca 1827 sänktes sjöns yta med 3,5 m i syfte att lägga mer åker under plogen.

U. blev kapell under Kelviå 1797 och bildade egen församling 1904; träkyrka, uppförd 1783 (J. Kuorikoski). Församlingen sammanslogs 2006 med Kaustby församling. Kommunen förenades vid ingången av 2009 jämte Lochteå och Kelviå med Karleby stad. (Kälviän ja Ullavan kirja, red. H. Turunen, 1993)
Ullava

Ullava. Karta: Arttu Paarlahti.

ULLAVA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), områden, bebyggelse, ytformer, näringsliv, byar, bebyggelsehistoria, historia, församlingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 02.10.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.10.2009 av Sigbritt Backman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi