Uitto, Jouni Tillbaka

Uitto, Jouni Jorma Juhani (f. 15/9 1943 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1970. U., som är specialist i hudsjukdomar, utnämndes 1972 till docent i experimentell dermatologi vid Helsingfors universitet. Han har sedan 1972 innehaft framträdande akademiska poster i USA och är från 1986 professor vid Jefferson medical college, Thomas Jefferson university of Philadelphia i Pennsylvania. U. är internationellt känd för sina vetenskapliga arbeten om den molekylära genetiken vid ärftliga hudsjukdomar och om bindvävens funktioner vid hälsa och sjukdom. För sina vetenskapliga insatser har han belönats i sitt hemland med Matti Äyräpää-priset 1994 och i utlandet bl.a. med William Montagna-priset 1987 och Rudi Cormane-priset 1994. (Tom Pettersson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter