Tytyri Tillbaka

Tytyri, kalkfyndighet i Lojo, bearbetades av Lojo kalk fram till bolagets upplösning, sedan 1992 av Nordkalk. Brytningen av kalksten inleddes 1897 och antog industriella proportioner 1911. Brytningen i Tytyri var inställd 1925-47, då Ojamo helt tillfredsställde bolagets behov av kalksten, och återupptogs därefter i dagbrott; fr.o.m. 1956 har den skett helt under jord, numera på ca 350 m djup. Ett kalkbruk anlades 1949-50; 1998 invigdes en ny ugn som producerar kalk i huvudsak för pappersindustrin. På nivån 110 m öppnades 1988 ett gruvmuseum, som utnyttjas bl.a. för konstutställningar. Kone Oyj har ett testschakt för hissar i Tytyri.

Tytyri

Tytyri. Museiområdet ligger i en genuin omgivning på 110 m:s djup. Där kan man bekanta sig med gamla maskiner i gruvans första verkstad, vandra genom gruvorterna och bese ett över 100 m brett och 100 m djupt brytningsschakt. Foto: Kari Saaristo.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
gruvindustri, fyndigheter (förekomster), kalk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Gruvindustri
Skapat 13.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 08.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi