Törnudd, Klaus Tillbaka

Törnudd, Klaus Mattias (f. 26/12 1931 Hfrs), statsvetare och diplomat, pol.dr 1961. T. alternerade två gånger mellan universitetsvärlden och utrikesförvaltningen. Han var 1958-67 tjänsteman inom den senare och 1967-71 professor i internationell politik vid Tammerfors universitet. T. var 1975-81 chef för utrikesministeriets politiska avdelning och därefter tf. professor i statskunskap vid Helsingfors universitet, men återgick 1983 till utrikesministeriet som understatssekreterare. Han tjänstgjorde som ambassadör vid FN-representationen i New York 1988-91, då Finland för andra gången var medlem av FN:s säkerhetsråd. T. avslutade sin diplomatiska karriär som ambassadör i Paris 1993-96. Hans utrikespolitiska översikter och analyser har varit ytterst värdefulla för förståelsen av Finlands utrikespolitik. Även hans publikationsverksamhet är omfattande. Doktorsavhandlingen ansågs vara banbrytande, eftersom den behandlade den sovjetiska inställningen till icke-militärt internationellt samarbete (eng., 1961), en presentation av Finland och FN (fi., 1967) och en redogörelse för valsystemet i Finland (eng., 1968) samt böckerna Ord och handling (1982), Den nya politiken (1993) och Tidens krav (2006), tre samlingar utrikespolitiska uppsatser. 2005 utgav han "berättelser för yngre diplomater" med titeln Turvallisuus on oven avaamista, högst läsvärd som en allmän presentation av finländsk utrikespolitik. T. hade både kunskap och civilkurage för att öppet våga ge bakgrundsinformation "off the record" till journalister.

ToernuddKlaus

Törnudd, Klaus. Var 1998-2003 gästprofessor vid Försvarshögskolan. Foto: Svenska centralarkivet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, diplomater, statsvetare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 24.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 30.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi