Thurman, (Janne) Tillbaka

Thurman, Johan (Janne) August (f. 7/1 1866 Åbo, d. 22/7 1931 Grankulla), bankman, fil.dr 1900. T. var 1892-98 lärare vid olika läroverk i Hfrs, men ägnade sig från 1902 helt åt affärslivet. Han grundade 1906 Ab Grankulla som köpte jord i Esbo för att där skapa ett lantligt villasamhälle. T. var i flera årtionden primus motor i bolaget och verkade aktivt till förmån för Grankulla. Han var 1909-11 disponent för Ph.U. Strengbergs fabrik i Jakobstad och 1911-18 direktör i Nylands aktiebank samt, efter fusionen 1919, i Helsingfors aktiebank, vars Grankullakontor han förestod från 1925. Han utgav J.T. berättar om sig själv (1931). (J. af Hällström, Grankulla 1906-2006 Kauniainen: Den sista i sitt slag, 2006)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
städer (offentligrättsliga samfund), bankirer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 31.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi