Thesleff, Fredrik Tillbaka

Thesleff, Fredrik (f. 17/9 1859 Viborgs lk, d. 12/12 1913 Hfrs), arkitekt, bror till Arthur T. Han utexaminerades 1884 från Polytekniska institutet och företog flera studieresor till bl.a. Frankrike, Italien och Ryssland. T. tjänstgjorde 1884-87 som e.o. arkitekt vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna och 1887-96 som lektor i husbyggnadskonst vid industriskolan i Vasa, där han även innehade en arkitektbyrå tillsammans med länsarkitekten Waldemar Backmansson. Han verkade en tid även som stadsarkitekt i Vasa och ritade där bl.a. nyrenässansbyggnaden Rådhusgatans folkskola (1890) och Telefonföreningens hus (1897) samt Vasa Aktiebanks hus (1904), de båda sistnämnda stilmässigt nära de svenska samtida renässansbyggnaderna, plus ett antal byggnader för Vasa bomull, bl.a. den s.k. Wolffska villan (1901) i jugend. Även Wasa sångargilles fastighet "Cantare" är ritad av T. (urspr. villa för vinfabrikör, 1897). Från T:s penna härstammade vidare Nya svenska läroverkets skolbyggnad i Kajsaniemi i Hfrs (1886, numera riven) och Finlaysons "Lilla palats" i Tfrs (1897). (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi