Tankar Tillbaka

Tankar, angöringsfyr på en ö i Karleby skärgård 20 km n.v. om staden, uppfördes 1889 (29 m högt, runt rött torn med ett vitt bälte kring midjan). Fyrljusets höjd över vattenytan är 37,8 m, lysvidden 17 sjömil. Lotsstation; den nuvarande byggnaden invigdes 1975.

Ön omtalas första gången 1558 som en betydande fiskehamn och spelade ännu under 1800-t. en viktig roll för fiskarna i trakten. Idag finns där främst fritidsbebyggelse. Den äldsta privata fiskarstugan härstammar från 1768. På ön finns en kyrka som uppfördes 1754 och ett sälfångstmuseum samt en fågelstation där man gör fågelobservationer och ringmärker fåglar. (K. Klingenberg, T., 2007)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fyrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Sjöfart och båtbyggnad
Skapat 22.06.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi