Tammekann, Eeva-Maija Tillbaka

Tammekann, Eeva-Maija (f. 9/5 1930 Dorpat), överbibliotekarie, fil.lic. 1961. T. tjänstgjorde från 1958 som bibliotekarie bl.a. vid Jyväskylä universitet, där hon var överbibliotekarie 1970-80 och innehade biträdande professuren i informatik 1971-72. Hon var 1980-93 överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket. T. hade förtroendeuppdrag inom flera biblioteksorganisationer både i Finland och utomlands. Hennes barndomshem i Dorpat, Villa T. (1933), ritad av Alvar Aalto, förvärvades på 1990-t. av Åbo universitet, som restaurerade byggnaden och i den inrättade ett Granöcenter (Granö, Johannes Gabriel), som invigdes 2000. T. blev 1990 fil.dr h.c. och erhöll 1993 professors titel.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliotekarier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Bibliotek
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Lasse Sundman