Talvio, Tuukka Tillbaka

Talvio, Pauli Tuukka (f. 1/10 1948 Hfrs), arkeolog, numismatiker och konsthistoriker. T. blev fil.kand. 1975 och disputerade 2002 med en avhandling om mynt och myntskatter i Finland under perioden 800-1200. Han anställdes som forskare vid Nationalmuseets myntkabinett 1971 och utnämndes till dess intendent 2001. T. har framför allt studerat anglosachsiska mynt och deltagit i det omfattande av British academy ledda projektet Sylloge of coins of the British isles. T:s gedigna skriftliga produktion omfattar bl.a. en 125-års historik över Myntverket i Finland (1989), en biografi över samlaren och mecenaten H.F. Antell och den Antellska delegationen (1993) samt ett verk om Finlands mynt (1981), som utkommit i ett flertal upplagor, även på engelska. T. har också behandlat medaljkonsten och heraldiska frågor, bl.a. Finlands vapen, och har varit medlem av statens heraldiska nämnd sedan 1995. (Torsten Edgren)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), konsthistoriker, arkeologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkeologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2016 av Johan Lindberg