Svenska studiecentralen Tillbaka

Svenska studiecentralen (SSC, gr. 1976 som Studiecentralen Svenska studieförbundet), Hfrs, upprätthålls sedan 1978 av Svenska folkskolans vänner tillsammans med Svenska studieförbundet (SSF). S. är en av de 11 studiecentralerna i Finland, som har till uppgift att förverkliga folkbildningens idé om aktivt medborgarskap genom civilsamhället. S. har sin kärnverksamhet inom utbildning och organisationsutveckling via medlemsorganisationerna i SSF, vartill kommer lokal utveckling och projektverksamhet lokalt och regionalt i Svenskfinland samt verkstadsnätverket genom SVEPS (Svenska produktionsskolan) i huvudstadsregionen och Resurscentret Föregångarna i Vasa. S. organiserar med statsbidrag från undervisningsministeriet studiecirkel-, kurs- och projektverksamhet, utger tidningen Mentora (sedan 2001) samt producerar eget studiematerial i form av handböcker. Regionkanslier med studiesekreterare finns i Österbotten (Vasa) och Åboland (Åbo).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, fritt bildningsarbete, studieförbund, ideella organisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Pedagogik och undervisning
Skapat 11.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.06.2017 av Lasse Sundman