Suviranta, Bruno Tillbaka

Suviranta (t. 1906 Olander), Bruno Kaarle (f. 18/3 1893 Sibbo, d. 29/8 1967 Hfrs), nationalekonom, fil.dr 1927, far till Antti S. Han var 1930-42 anställd vid Finlands Bank och 1942-46 avdelningschef vid finansministeriet, professor i nationalekonomi vid Tekniska högskolan 1937-44 och vid Helsingfors universitet 1944-57; kansler för den finska handelshögskolan i Hfrs från 1953. S. utgav en doktrinhistorisk avhandling om diskussionen rörande den engelska handelsbalansen under merkantilismen, arbeten om världsdepressionen och den finländska krigsskadeståndsfrågan, en historik över Finska ångfartygs aktiebolaget, m.m. Han stod nära den bl.a. av Keynes influerade Stockholmsskolan och var i motsats till flertalet av sina inhemska kolleger anglosaxiskt orienterad.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), nationalekonomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 18.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.08.2011 av Johan Lindberg