Sundström, Liselotte Tillbaka

Sundström, Liselotte (f. 16/7 1955 Hfrs), zoolog, fil.dr och docent 1994. Hon var 1995-2002 assistent och lektor vid Institutionen för ekologi och systematik vid Helsingfors universitet (med avbrott för postdoktoral forskning i Århus och Lausanne 1995-96) och utnämndes 2002 till den svenskspråkiga professuren i evolutionsbiologi (tidigare zoologi). Hennes forskningsobjekt är sociala insekter, särskilt myror. Målsättningen är att förstå evolutionen av altruism inom djurvärlden (särskilt på basis av teorin om släktskapsurval) och den balansgång mellan osjälviskt och själviskt beteende som evolutionärt sett bestämmer uppkomsten av och funktionen hos sociala insektsamhällen. S. är medlem av redaktionsråden i flera internationella tidskrifter. (Kristian Donner)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter