Söderström, Gustaf Leopold Tillbaka

Söderström, Gustaf Leopold (f. 3/4 1831 Nystad, d. 20/4 1912 Borgå), bokhandlare och -förläggare. S. innehade 1853-96 en bokhandel i Borgå (den s.k. Öhmanska bokhandeln, Öhman, Constantin) och drev förlagsrörelse där. Han grundade 1860 ett eget tryckeri i staden, som 1888 övertogs av sonen Werner S. och 1861 tidningen Borgåbladet, som han ägde fram till 1897. S. grundade i början av 1860-t. en kolonial- och manufakturaffär och drev även en tid rederi- och exportrörelse. Han var en framträdande gestalt på orten, ivrigt verksam bl.a. inom det kommunala livet, och en stordonator som ömmade särskilt för de fattiga. (T. Modeen/H. Stjernwall, De gamlas hem i Borgå. Donatorn G.L. S., 2005, M-B. Paro (red.) Borgåsläkten Söderström : familjen bakom !WSOY, Söderströms och Schildts, 2009) Hans son Gustaf S. (1868-1955) innehade en egen partiaffär i Borgå 1896-1936 och var ordförande i stadsfullmäktige 1915-38. Han ägde 1918-24 faderns bokhandel; den övertogs därefter av ett aktiebolag och arbetade i staden fram till 2006, då den lades ned.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
förläggare, bokhandlare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Förlag och tryckerier
Skapat 09.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.06.2017 av Lasse Sundman