Söderkulla Tillbaka

Söderkulla, egendom i Sibbo vid Sibbo å 11 km s. om Nickby, bildad 1557 som kungsgård. S. innehades från 1500-t. till 1723 av ätten Ekelöf och ägdes 1723-1810 av ätten Tigerstedt; bland senare ägare märks generalen S. von Etter och dennes arvingar (1876-1905), bolaget Ab S. gård och verkstäder (1906-13), Wilhelm Sumelius (1913-25) och amiral Hjalmar von Bonsdorff med maka (1925 -49). S. inköptes 1949 av Sibbo kommun, som därefter hade olika arrendatorer på gården; bl.a. har där verkat en kuranstalt (1954-73). Huvudbyggnaden som är uppförd i villastil åren 1907-08 (K. Lindahl) har använts för olika kommunala ändamål men tjänstgör numera som beställningsrestaurang. 1864-1914 arbetade en lantmanna- och skogsskola på gården, och i början av 1900-t. fanns där ett tegelbruk, en mekanisk verkstad och en torvströfabrik. - S. samhälle med småhusbebyggelse och flervåningshus började byggas ut i mitten av 1970-t. och hade ett decennium senare ca 1 100 invånare. 2009 hade invånarantalet stigit till drygt 2 000 personer. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland 1, 1939)

SoederkullaSöderkulla. Den finlandssvenska nazistorganisationen Samfundet Folkgemenskap konstituerades på gården hösten 1940, varvid dess ägare amiral Hjalmar von Bonsdorff utsågs till samfundets förste ordförande. Foto: Bouchon Oy, J. Kuukkanen.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), ytformer, befolkning, näringsstruktur, historia, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 25.09.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 25.09.2009 av Sigbritt Backman