Socialdemokratisk ungdom Tillbaka

Socialdemokratisk ungdom (Sosialidemokraattiset nuoret/Demarinuoret), Hfrs, socialdemokratiska partiets ungdomsorganisation, gr. 1959. Förbundets räknar sitt ursprung från det ungdomsförbund som från 1906 verkade inom den odelade arbetarrörelsen (Suomen sosialidemokraattinen nuorisoliitto). Ur detta förbund som efter 1918 togs över av kommunisterna bröt sig socialdemokraterna ut och grundade år 1921 ett eget förbund, Sosialidemokraattinen työläisnuorisoliitto. Detta erövrades i sin tur på 1950-t. av den socialdemokratiska oppositionen (ASSF), vilket ledde till att S. som då fick namnet Socialdemokratiska ungdomens centralförbund (Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, SNK) tillkom 1959. Organisationen som antog sitt nuvarande namn 1992 verkar för förbättrandet av ungdomens sociala, ekonomiska och kulturella villkor samt för spridandet av de socialdemokratiska idéerna. En av de 15 distriktsorganisationerna i S. är Finlands svenska unga socialdemokrater. Förbundet hade 2005 ca 12 000 medlemmar i 266 lokala klubbar. Jfr Unga örnar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ungdomsorganisationer, socialdemokratiska partier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Politik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Lasse Sundman