Snellman, Aarne Tillbaka

Snellman, Aarne (f. 27/12 1894 Hangö, d. 28/4 1942 Hfrs), militär, generalmajor (1942) . S. bedrev från 1912 forstvetenskapliga studier vid Helsingfors universitet och anslöt sig 1915 till Preussiska jägarbataljonen 27. Han deltog i striderna vid Misse och Rigabukten 1916-17, inträdde i den finska armén som kapten och anlände till Vasa 28/2 1918 med jägarnas huvudtrupp. Under kriget 1918 var han batterichef i jägarartilleriet samt deltog som sektionskommendör även i kriget i Estland; tjänstgjorde på 1920- o. 30-t. vid olika staber och var 1934-38 militärattaché i Berlin samt 1938-39 kommendör för Fältartilleriregementet 3. S. var under vinterkriget bl.a. artillerikommendör vid IV armékåren och under fortsättningskriget kommendör för 17. Divisionen, som efter en kort tid vid Hangöfronten sattes in på Olonetsnäset i Östkarelen. Där sårades S. svårt under ett flyganfall i Vaaseni vid Svir och avled två veckor senare på krigssjukhus i Hfrs. Han blev därmed en av de tre finländska generaler som kan räknas som stupade i krig. Från 1927 gift med författarinnan Gund von Numers. (Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
första världskriget, andra världskriget, artilleri, generaler, stupade
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi