Siikajoki Tillbaka

Siikajoki, älv i n. Österbotten; upprinner på Suomenselkä i Pyhäntä och utfaller efter ett nordvästligt lopp på ca 160 km, under vilket den genomflyter Kestilä, Rantsila och Ruukki kommuner, i Bottenhavet ca 40 km s.v. om Uleåborg vid Siikajoki kyrka. Flodområde ca 4 760 km2; upptar Neittävänjoki från höger och Lamujoki från vänster. Vattenmängden varierar starkt (medelvattenmängd 2-296 m3/sek. före regleringen). S:s tättbebyggda dalgång hemsöktes tidigare om vårarna av svåra översvämningar, varför man 1966 började bygga en regleringsdamm vid Uljua i Pulkkila. Dammen är 11 km lång och bildar en vattenreservoar med en yta på 28 km2 och en volym på totalt 146 milj. m3. Den började fyllas 1970 och har märkbart minskat på översvämningarna i dalgången. (Siikajokilaakson historia, 2 bd, 1984-96)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
älvar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.06.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman