Senatfastigheter Tillbaka

Senatfastigheter, Hfrs, gr. 1999, statligt affärsdrivande verk med lagstadgad uppgift att förvalta statens fastighetstillgångar. Statens fastigheter förvaltades till 1995 av byggnadsstyrelsen, därefter av statens fastighetsverk och regionala instanser, tills Senatsfastigheter grundades 1999. I dag förvaltar Senatsfastigheter ca 12 700 byggnader (2009), värderade till 5,8 mrd €. Verket finansierar sin verksamhet genom hyror och arvoden och ingår inte i statsbudgeten utan har sin egen budget; det omsatte 2008 673 milj. €. Kundkretsen utgörs av statliga ämbetsverk, ministerier, högskolor, institutioner m.m. (Gunhard Kock)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statliga ämbetsverk, fastigheter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 24.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2017 av Lasse Sundman