Sederholm, Johan Tillbaka

Sederholm, Johan (f. 26/10 1722 Hfrs, d. där 17/2 1805), affärsman, kommerseråd 1802. Efter avslutad skolgång var Sederholm 1738-48 affärsbiträde i Helsingfors och grundade därefter tillsammans med en kompanjon en egen firma. Från 1752 var han ensam ägare till den betydligt utvidgade rörelsen och gjorde sig en förmögenhet på leveranser till fästningsbygget på Sveaborg, förvärvade Helsingfors skeppsvarv, Hertonäs tegelbruk m.m., grundade bränneri och mälteri etc. Sin diversehandel avvecklade Sederholm 1775 och bedrev därefter vid sidan av sin industriella verksamhet export av huvudsakligen trävaror och import av salt. Han ägde flera egendomar i stadens omgivningar, bl.a. Hertonäs, Håkansböle och Gumtäkt. Sederholmska huset vid Senatstorget är det äldsta bevarade stenhuset i Hfrs, uppfört 1755-57. Sederholm valdes till riksdagsman 1769, 1778 och 1786. Vid riksdagen 1778 stod han fadder för landets kronprins, sedermera kung Gustav IV Adolf.SederholmJ.jpgSederholm, Johan. Huset vid Senatstorget i Helsingfors uppfördes förmodligen enligt ritningar av murmästaren Samuel Berner. Släkten Sederholm flyttade ut 1822, varefter byggnaden hade flera ägare, bl.a. arkitekt Konstantin Kiseleff, som köpte den 1865. I stadens ägo kom huset 1949. Det disponeras sedan 1985 av stadsmuseet, som öppnade det för allmänheten 1995. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.


Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), affärsmän, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 16.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 16.06.2010 av Sigbritt Backman