Sahlberg, John Tillbaka

Sahlberg, John Reinhold (f. 6/6 1845 Hfrs, d. där 8/5 1920), entomolog, fil.dr 1880, sonson till Carl Reinhold S. Han blev 1871 docent i zoologi och var 1883-1918 e.o. professor i entomologi. Han företog ett stort antal forskningsresor, bl.a. till Sibirien (1876), Kaukasien och trakterna bortom Kaspiska havet (1896) och så gott som till alla länder kring Medelhavet (fyra resor 1895-1904). Från dessa resor hemförde S. omfattande insektkollektioner, där främst insektordningarna Coleoptera (skalbaggar) och Hemiptera (halvvingar) var representerade; dem ägnade han även flertalet av sina vetenskapliga arbeten. Liksom sin farfar och far var han i första hand en samlare och hans verk representerar rent deskriptiv faunistik. S. var en inspirerande akademisk lärare, men ställde sig som strängt bokstavstroende avvisande till utvecklingsläran. Sonen, entomologen Uunio Saalas, sammanställde 1952 på basis av faderns resebrev boken Retkeilyjä kolmessa maanosassa. (U. Saalas, J.R.S., 1960)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskare, entomologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman