Sällskapet för framtidsstudier Tillbaka

Sällskapet för framtidsstudier (Tulevaisuuden tutkimuksen seura), Åbo, tvärvetenskapligt samfund, gr. 1980 av 14 finländska universitet och högskolor. Sällskapet har idag (2006) drygt 700 personmedlemmar, vartill ytterligare tio samfund har anslutit sig. Sällskapets syfte är bl.a. att på lång sikt påverka utvecklingen inom kultur och samhälle i Finland, främja framtidsforskning, undervisning som bygger på framtidsforskning samt upprätthålla och koordinera kontakter, både nationellt och internationellt, mellan forskare och olika parter som drar nytta av denna forskning. S. samarbetar också med forskningscentralen Tulevaisuuden tutkimuskeskus som sedan 1992 arbetar i Åbo. S. utger (sedan 1986) tidskriften Futura (även som nätupplaga) samt två vetenskapliga skriftserier, Acta Futura Fennica i vilken bl.a. doktorsavhandlingar publiceras, och serien Tulevaisuus för debattinlägg.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sällskap, futurism, forskning, forskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kultur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Lasse Sundman